services3

לפרטים נוספים צור קשר
משרד: 1-700-700-038
נייד: 050-4300330

שם:
טלפון:
אימייל:
הודעה:

מימוש זכויות

מרבית האנשים לא מודעים לזכויות המגיעות להם במסגרת התשלומים לקופות החולים ולביטוח לאומי. כל עוד אין בעיות של בריאות והכל שגרתי ונינוח מרבית האנשים לא עוצרים לברר את זכויותיהם.
 
אם נפגעת או חלית או ארע למי מבני משפחתך אירוע כלשהו המצריך את הסיוע של אחד הגופים הללו, אשמח לברר מהן הזכויות להן אתה זכאי ולדאוג שתממש אותן בדרך קצרה ויעילה במישור הביטוחים הפרטיים או המוסדיים (ביטוח לאומי, משרד הבטחון, קופת חולים).

ייתכן ומדובר בנכות נפשית או פיזית, פגיעה בעבודה, צמצום כושר העבודה, פגיעה שנגרמה במהלך השנים, מחלות כרוניות או כל מהלך המערב גופים או מוסדות בירוקרטיים.

אם ברצונך לממש את זכויותיך – אני כאן בשבילך!

השמה לבית אבות

diurmugan

מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקשיש - שירותי אפוטרופסות בחברת י.ה.ל

מימוש זכויות

mimush

אחיות להשגחה פרטית

ahayot